• Testy na zawartość antybiotyków w mleku, mięsie i innych produktach pochodzenia zwierzęcego

    Testy na zawartość antybiotyków w mleku, mięsie i innych produktach pochodzenia zwierzęcego

Rozwiązania Zeulab zostały zaprojektowane, aby pomóc hodowcom zapewnić bezpieczeństwo mleka, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, zwiększyć wydajność i zoptymalizować dobrostan zwierząt.

Prosty test u zwierząt leczonych antybiotykami pozwala stwierdzić, kiedy mleko może być dodawane do zbiornika bez żadnego ryzyka. W ten sam sposób można również sprawdzić zbiornik w celu sprawdzenia, czy mleko jest wolne od antybiotyków lub aflatoksyny M1, a tym samym uniknąć kar lub grzywien prawnych. Te same działania można przeprowadzić na mięsie lub jajkach

Lekarz weterynarii może pomóc w monitorowaniu określonych biomarkerów dobrostanu zwierząt w celu poprawy praktyk rolniczych, a w konsekwencji wydajności.

Rozwiązania te są także idealne dla firm transportowych, odbiorców mleka, firm przetwarzających mleko, mięso i inne produkty zwierzęce