MultiPep 2

  • MultiPep 2 - najnowocześniejszy automatyczny, równoległy, syntezator peptydów

    MultiPep 2 - najnowocześniejszy automatyczny, równoległy, syntezator peptydów

MultiPep 2 to najnowocześniejszy automatyczny, równoległy, syntezator peptydów. Charakteryzuje się niezrównaną elastycznością w screeningu setek peptydów równolegle przy użyciu syntezy na płytkach, kolumnach lub membranach celulozowych.

Opcje syntezy:

Na płytce:
do 384 peptydów przy skali 1-10 μmol
Na kolumnie:
Do 48 peptydów na minikolumnach (0,25, 0,50 mL) w skali1-15μmol
Do 48 peptydów na kolumnach (2,5,10,20 mL) – w skali 10-500μmol
Do 72 peptydów na kolumnach (2,5,10 mL) – w skali 10-300μmol
Synteza SPOT = do 1200 peptydów na dwóch błonach celulozowych
CelluSpots = do 768 peptydów na rozpuszczalnym podłożu celulozowym

 

Cechy

Opcja grzania do syntezy w podwyższonej temperaturze na płytkach i kolumnach 8 pozycyjne ramie autosamplera do równoległej syntezy
Mieszanie typu vortex
Wstępna aktywacja lub aktywacja in situ