Chromatografy FLASH serii NextGen

Systemy CombiFlash NextGen eliminują odwieczny problem ze zgadywaniem podczas oczyszczania i zwiększają wydajność, niezależnie od tego, czy oczyszczasz związki syntetyczne, produkty naturalne, peptydy czy polimery.

Chromatograf FLASH NextGen 100 jest najprostszym modelem w ofercie Teledyne ISCO. Oferuje szybkości przepływu do 100 ml/min przy ciśnieniu roboczym do 150 psi (10 bar). Jest to ekonomiczny system przeznaczony do pracy zarówno w normalnych, jak i odwróconych fazach.

Chromatograf FLASH NextGen 300 można skonfigurować do własnych potrzeb. Wykrywanie poziomu aktywnego rozpuszczalnika i odpadów wraz osuszaniem powietrzem kolumny jest standardem. System jest przeznaczony do nastrzyku próbek ciekłych, pracuje w zakresie ciśnień do 150 psi (10 bar). W razie potrzeby system można rozbudować o dozowanie próbek stałych, czytnik RFID dla kolumn i podstawek do kolektora frakcji. To użytkownik określa swoje potrzeby i nie inwestuje w niepotrzebne lub niechciane opcje.

Chromatograf NextGen 300+ oferuje wszystkie dostępne opcje w zakresie wydajności i bezpieczeństwa systemu. Natężenie przepływu wynosi od 1 do 300 ml/min przy ciśnieniu roboczym do 300 psi (20 bar). System jest wyposażony w zawór dozujący dla próbek stałych, który można ominąć, jeśli chcemy dozować próbkę ciekłą. Technologia RFID jest standardem i automatycznie odczytuje rozmiar i typ kolumny RediSep lub RediSep Gold® używanej do oczyszczania. Na podstawie tych informacji w systemie zaprogramowany jest domyślny gradient i natężenie przepływu. Po prostu włóż kolumnę do uchwytu, naciśnij Play, a bieg procesu sam się rozpocznie. Ta sama technologia RFID automatycznie odczytuje rodzaj używanej podstawki w kolektorze frakcji, zapewniając, że nigdy nie zostanie pominięta lub przepełniona probówka. Aktywne wykrywanie poziomu rozpuszczalników i ścieków, wraz z osuszaniem kolumny powietrzem, jest standardem w NextGen 300+.

Cechy

Szybkość przepływu od 1 do 300 ml/min
Ciśnienie robocze do 300 psi (20 barów)
Detektory UV, UV-Vis ELSD, MS  
Aktywne wykrywanie poziomu rozpuszczalników i odpadów​  
Osuszanie kolumny powietrzem