Liberty Blue

Liberty Blue to najbardziej popularny, najlepiej się sprzedający zautomatyzowany mikrofalowy syntezator peptydów na świecie. Charakteryzuje się 4-minutowym czasem cyklu przyłączania aminokwasu wraz z 90% redukcją zużycia rozpuszczalnika w oparciu o opracowaną w 2013 roku wysokowydajną syntezę peptydów fazy stałej (HE-SPPS). Liberty Blue jest wyposażony w najnowsze rozwiązania inżynieryjne w zakresie transportu odczynników, kontrolę rzeczywistej temperatury wewnętrznej ze sprzężeniem zwrotnym oraz sterowanie poprzez dedykowane oprogramowanie z zachowaniem zgodności z 21 CFR Part 11.

Cechy

Sprzęganie typu CarboMAX (opatentowane)
Deprotekcja i sprzęganie przy użyciu promieniowania mikrofalowego (opatentowane)
4 minutowy czasu cyklu przyłączania aminokwasu
90% mniejsze zużycie reagentów
System dostarczania kluczowych odczynników Flex-Add (opatentowany) Zakres skali 0,005 - 5 mmol
27 pozycji na aminokwasy
Zintegrowana kamera do obserwacji wnętrza naczynia reakcyjnego