MultiPep 1

MultiPep 1 to bardzo elastyczny i ekonomiczny automatyczny, równoległy, syntezator peptydów. Charakteryzuje się niezrównaną elastycznością w screeningu setek peptydów równolegle przy użyciu syntezy na płytkach, kolumnach lub membranach celulozowych.

Opcje syntezy:

Na płytce - do 96 peptydów przy skali 1-10 μmol
Na kolumnie - do 48 peptydów przy skali 1-10 μmol lub 8 peptydów przy skali 10-300 μmol
Synteza SPOT = do 1200 peptydów na dwóch błonach celulozowych
CelluSpots = do 768 peptydów na rozpuszczalnym podłożu celulozowym

 

Cechy

Opcja grzania do syntezy w podwyższonej temperaturze na płytkach i kolumnach 8 pozycyjne ramie autosamplera do równoległej syntezy
Mieszanie typu vortex
Wstępna aktywacja lub aktywacja in situ