Chromatografy preparatywne ACCQPrep 150

System Teledyne ISCO ACCQPrep HP150 został opracowany i zaprojektowany bazując na prostocie systemu Flash. Nie podąża tradycyjną ścieżką systemu analitycznego, ale raczej ten system został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i łatwy w użyciu.

ACCQPrep HP150 eliminuje niepotrzebną integrację parametrów występujących w wielu systemach HPLC na dzisiejszym rynku. Nasze oprogramowanie PeakTrak®, które obecnie steruje naszą linią produktów CombiFlash®, jest podstawą sterowania ACCQPrep HP150. Korzystanie z tego oprogramowania i wbudowanego interfejsu eliminuje potrzebę używania zewnętrznego komputera, co czyni system bardziej kompaktowym.

Standardem jest aktywne monitorowaniem poziomu rozpuszczalników i odpadów, które zmniejsza ryzyko rozlania rozpuszczalnika. Ponadto wszystkie statywy do pobierania próbek i pobierania próbek są kodowane RFID, co eliminuje możliwość pominięcia probówek.

​Unikatową funkcją ACCQPrep HP150 jest Focus Gradient Generator. Po uruchomieniu systemu użytkownik jest proszony o włączenie wstępnie ustawionego gradientu rozpoznawczego, a następnie wybiera docelowy pik do oczyszczenia, a odpowiedni gradient jest automatycznie programowany w systemie.

Cechy

Przepływ od 1 do 150 ml/min
Ciśnienie robocze do 6000 psi
Detektory UV lub UV-Vis oraz ELSD i MS