Analizator zawartości tłuszczu ORACLE

  • ORACLE - szybki analizator tłuszczu

    ORACLE - szybki analizator tłuszczu

ORACLE to pierwszy w historii, szybki analizator tłuszczu, który nie wymaga absolutnie żadnego opracowania metody do analizy zawartości tłuszczu.

Za naciśnięciem jednego przycisku ORACLE może analizować zawartość tłuszczu w dowolnej próbce żywności z referencyjną dokładnością bez wcześniejszej znajomości matrycy lub składu próbki. Wystarczy nacisnąć strzałkę RUN, a ORACLE dostarczy wyjątkowo dokładny i precyzyjny wynik pomiaru tłuszczu w czasie krótszym niż 30 sekund. Alternatywnie, ORACLE można używać wraz ze SMART 6 w celu szybkiej połączonej analizy zawartości tłuszczu i suchej masy w czasie krótszym niż 5 minut. Unikatowa technologia NMR, która całkowicie izoluje protony zawarte w tłuszczu od wszystkich innych źródeł protonów w matrycach żywności, takich jak węglowodany i białka.

Cechy

Szybka 30-sekundowa analiza
Analiza dowolnej próbki o zawartości od 0,05 – 100,00% tłuszczu
Bezpośredni pomiar protonów wodoru w cząsteczkach tłuszczu
Nieosiągalna dla innych technik dokładność i precyzja pomiaru