Kolumny chromatograficzne

Teledyne ISCO oferuje szeroką gamę kolumn do chromatografii flash, preparatywnej i analitycznej. Opatentowane złoże typu GOLD zapewnia najlepsze parametry rozdziału.