Chromatograf FLASH NextGen 100 - najprostszy model w ofercie Teledyne ISCO

Chromatografy FLASH serii NextGen

Chromatograf FLASH NextGen 100 jest najprostszym modelem w ofercie Teledyne ISCO. Oferuje szybkości przepływu do 100 ml/min przy ciśnieniu roboczym do 150 psi (10 bar).

CombiFlash EZ Prep firmy Teledyne ISCO - dwufunkcyjny system oczyszczania

Chromatografy FLASH/Prep serii EZPrep

System CombiFlash EZ Prep firmy Teledyne ISCO to dwufunkcyjny system oczyszczania, który umożliwia wykonywanie zarówno oczyszczania Flash, jak i preparatywnego (Prep).

Chromatograf ACCQPrep HP150

Chromatografy preparatywne ACCQPrep 150

ACCQPrep HP150 eliminuje niepotrzebną integrację parametrów występujących w wielu systemach HPLC na dzisiejszym rynku.

System ACCQPrep SFC firmy Teledyne ISCO

Chromatografy preparatywne ACCQPrep SFC

System ACCQPrep SFC firmy Teledyne ISCO rozszerza linię produktów ACCQPrep o zastosowania w chromatografii z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym

Kolumny do chromatografii flash, preparatywnej i analitycznej

Kolumny chromatograficzne

Teledyne ISCO oferuje szeroką gamę kolumn do chromatografii flash, preparatywnej i analitycznej.

Pompy strzykawkowe i chromatograficzne

Linia produktów Teledyne ISCO Pumps obejmuje pompy strzykawkowe, tłokowe i perystaltyczne do szerokiego zakresu zastosowań i wyzwań.