Reaktor IceCube

Reakcje egzotermiczne, ze swej natury, często przebiegają szybko przez bardzo niestabilne związki pośrednie. Utrzymanie ścisłej kontroli nad parametrami takimi jak temperatura i ciśnienie jest bardzo problematyczne, dlatego ich wykorzystanie w praktyce syntetycznej jest ograniczone.

Techniki przepływowe są idealnym narzędziem do kontrolowania takich reakcji. Pozwala to na zastosowanie niewykorzystywanych dotąd, uważanych za bardzo niebezpieczne, chemikaliów.

IceCube to niskotemperaturowy reaktor wykorzystujący technikę przepływu ciągłego. Reagenty są w sposób ciągły przepompowywane przez strefę reakcji, a produkt jest zbierany w kolbie po zajściu reakcji.
Urządzenie posiada dwie strefy reakcji, z których każda może być schładzana lub podgrzewana odpowiednio w zakresie od -70°C do +80°C i od -30°C do +80°C, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie wieloetapowych reakcji.
IceCube jest idealnym narzędziem do przeprowadzania bardzo niebezpiecznych reakcji, w tym ozonolizy, diazowania, litowania i nitrowania.